Praha-Vysočany

Praha-Vysočany

Vysočanské nádraží bylo původně postaveno na Turnovsko-kralupsko-pražské dráze (Česká severní dráha) a jeho stavba v roce 1872 souvisela s rozvojem průmyslu ve Vysočanech. Rok poté tatáž nádražní budova začala sloužit i pro Rakouskou severozápadní dráhu, která ji obcházela z druhé strany. Vzniklo tak jediné tzv."ostrovní" nádraží v Praze. Jeho další zajímavostí je, že středem budovy prochází hranice katastrů Vysočany a Libeň. Nádraží bylo velkým přínosem pro začínající průmyslové podniky ve Vysočanech a stalo se - ještě spolu s nádražím v Libni - motivem pro zakládání dalších podniků. V tunelu, tvořícím podchod železničních tratí a současně přístup do nádraží, se na severní straně dochovala nejstarší dlažba vnější Prahy.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.